Programma Mijn Kostprijs

Het belang van goed inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang wordt al lang breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid.

Met draagvlak vanuit het Ministerie van SZW, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK en Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang is het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 een onafhankelijk programma gestart om de kostprijzen in de kinderopvang inzichtelijk te maken en organisaties te ondersteunen bij het sturen op de eigen kostprijs. 

Het programma bestaat uit meerdere onderdelen. Daarover lees je hieronder meer.

Kengetallen voor de bedrijfsvoering

Het kengetallenrapport is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’ en geeft kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus inzicht in de bedrijfsvoeringskengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden de uitkomsten van een onderzoek onder een steekproef weergegeven. In het rapport wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Lees hierover meer in dit nieuwsbericht.

Mijn Kostprijs-benchmarktool

Het programma biedt naast inzicht ook een online tool om de eigen kostprijzen te optimaliseren, genaamd 'Mijn Kostprijs-Benchmarktool'. Het geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om de kostenelementen van de organisatie in te vullen en zo inzicht te krijgen in de eigen kosten. Wil je met deze tool aan de slag?

Vraag hier een gebruikersaccount aan.

Na het doorlopen van de vragenlijst kun je benchmarken met de andere deelnemers of een selectie daarvan, bijvoorbeeld organisaties die vergelijkbaar zijn met die van jou. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Het laat zien waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op jouw kostprijs en de kostprijs daarmee te optimaliseren

Workshops

Dit najaar worden er workshops georganiseerd waarbij we je helpen bij het sturen op de kostprijs van jouw kinderopvangorganisatie. Je krijgt inzicht in welke kengetallen belangrijk zijn, wat actuele waarden van deze kengetallen zijn en hoe je deze kunt inzetten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van jouw organisatie.

De workshop ‘Sturen op jouw kostprijs’ wordt in een aantal varianten aangeboden, zodat de inhoud altijd aansluit bij jou als deelnemer en bij jouw organisatie. Meer informatie over de workshops vind je hier.

Het programma ‘Mijn Kostprijs’ wordt in de komende jaren gecontinueerd in combinatie met het Sectorrapport Kinderopvang. Nadere informatie hierover wordt later dit jaar gedeeld.

Wil je op de hoogte blijven over het programma ‘Mijn Kostprijs’?

Abonneer je dan op de maandelijkse nieuwsbrief van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en volg ons op Social Media.