Stakeholders

Het programma ‘Mijn Kostprijs’ is geïnitieerd en wordt onafhankelijk uitgevoerd door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. De uitvoering vindt plaats met draagvlak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Stichting Voor Werkende Ouders en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.